Running - Betrue Sporting Goods Co., Ltd.
  • туг 10

Гүйж байна

Загвар:006

Жин:75 гр

Найрлага:94% полиэфир+6% эластан

Загвар:007

Жин:130 гр

Найрлага:86% полиэфир+14% эластан

Загвар:008

Жин:130 гр

Найрлага:86% полиэфир+14% эластан

Загвар:009

Жин:110 гр

Найрлага:86% полиэфир+14% эластан

Загвар:010

Жин:85 гр

Найрлага:100% полиэфир

Загвар:015

Жин:110 гр

Найрлага:100% полиэфир

Загвар:026

Жин:130 гр

Найрлага:86% полиэфир+14% эластан

Загвар:029

Жин:130 гр

Найрлага:88% полиэфир+12% эластан

Загвар:030

Жин:130 гр

Найрлага:88% полиэфир+12% эластан

Загвар:031

Жин:150 гр

Найрлага:100% полиэфир

Загвар:032

Жин:145 гр

Найрлага:100% полиэфир

Загвар:033

Жин:145 гр

Найрлага:90% полиэфир+10% эластан

Загвар:031

Жин:145 гр

Найрлага:100% полиэфир

Загвар:037

Жин:120 гр

Найрлага:93% полиэфир+7% эластан

Загвар:040

Жин:80 гр

Найрлага:90% полиэфир+10% эластан

Загвар:042

Жин:177 гр

Найрлага:77% нейлон+23% эластан

Загвар:045

Жин:145 гр

Найрлага:100% полиэфир

Загвар:052

Жин:115 гр

Найрлага:85% нейлон+15% эластан

Загвар:055

Жин:150 гр

Найрлага:100% полиэфир

Загвар:060

Жин:130 гр

Найрлага:86% полиэфир+14% эластан

Загвар:061

Жин:135 гр

Найрлага:80% полиэфир 20% эластан

Загвар:064

Жин:110 гр

Найрлага:94% полиэфир+6% эластан

Загвар:066

Жин:180 гр

Найрлага:84% полиэфир + 16% эластан

Загвар:067

Жин:140 гр

Найрлага:81% нейлон+19% эластан

Загвар:068

Жин:140 гр

Найрлага:100% полиэфир

Загвар:074

Жин:117 гр

Найрлага:73% нейлон+27% эластан

Загвар:075

Жин:115 гр

Найрлага:84% полиэфир + 16% эластан

Загвар:076

Жин:117 гр

Найрлага:73% нейлон+27% эластан

Загвар:077

Жин:117 гр

Найрлага:73% нейлон+27% эластан

Загвар:078

Жин:130 гр

Найрлага:87% нейлон+13% эластан

Загвар:079

Жин:130 гр

Найрлага:87% нейлон+13% эластан

Загвар:081

Жин:150 гр

Найрлага:73% нейлон+27% эластан

Загвар:082

Жин:150 гр

Найрлага:73% нейлон+27% эластан

Загвар:083

Жин:150 гр

Найрлага:73% нейлон+27% эластан

Загвар:086

Жин:150 гр

Найрлага:100% полиэфир

Загвар:089

Жин:115 гр

Найрлага:90% полиэфир+10% эластан

Загвар:091

Жин:170 гр

Найрлага:92% полиэфир + 8% эластан

Загвар:093

Жин:110 гр

Найрлага:75% полиэфир + 25% эластан

Загвар:096

Жин:110 гр

Найрлага:75% полиэфир + 25% эластан